Stichting Challenges

Taandersplein 1, 3027 CN Rotterdam
RSIN: 815924008
KvK: 30205878

IBAN: NL70 RABO 0110 2694 62 | NL43 RABO 0379 1170 88
BIC: RABONL2U

Stichting Challenges

Stichting Challenges heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info: www.belastingdienst.nl

Bestuur

Voorzitter
De heer M. Uysal
Secretaris
De heer D. Kalemli
Penningmeester
De heer S. Bozdam

Inhoudelijk & financieël jaarrekening

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 2.100 per jaar.