Onderzoek

Met name dankzij het grote netwerk binnen de allochtone en autochtone gemeenschappen en toegespitste kennis van zaken doet Challenges, al dan niet in opdracht, onderzoeken om de knelpunten en uitdagingen op het gebied van onderwijs, integratie en welzijn vast te stellen.

Dit geeft in de meeste gevallen aanleiding om projecten op te zetten al dan niet in samenwerking met de betrokkenen binnen de samenleving. Wanneer wij samenwerken, besteden wij met nadruk aandacht aan het feit dat de samenwerkingspartner vanuit de gelederen komt en goed geworteld is.

Ontwikkeling

Op basis van aanvraag of naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken wordt er materiaal ontwikkeld op het gebied van onderwijs, vrijwilligerswerk en integratie. In de praktijk blijkt het, door de snelle ontwikkelingen binnen de samenleving, vrij vaak voor te komen dat toegespitste, op maat ontwikkelde materiaal ontbreken.

Het nauw volgen van ontwikkelingen in de breedste zin van het woord en het anticiperen op deze ontwikkelingen wat betreft materiaal is enorm belangrijk voor het behalen van successen.