Naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de maatschappij op het gebied van onderwijs, integratie en vrijwilligerswerk, ontwikkelt en implementeert Challenges projecten. Afhankelijk van het onderwerp worden elke keer strategische partners gezocht om meer effect te kunnen geven aan het project.

De balans tussen het betrekken van vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en de overheden vinden wij bij projecten van groot belang.

Nationaal ontwikkeling

Samen en/of namens de zelforganisaties, particulieren en andere partijen kan Challenges op lokaal (gemeente, lokale fondsen) , nationaal (overheid, fondsen) en/of internationaal niveau aanvragen voorbereiden en indienen voor projecten en activiteiten. Te denken aan:

  • Inventaris aanvragen
  • Startersubsidies
  • Subsidie voor deskundigheidsbevordering
  • Subsidies voor stages in het buitenland

Internationaal ontwikkeling

Challenges zal u bijstaan met:

  • Formuleren van projectaanvragen, zowel nationaal als internationaal
  • Implementatie van projecten in de activiteitenstructuur
  • Uitvoering van projecten en verantwoording ervan
  • Het ontwikkelen van een effectief en efficiënt netwerk
  • Het tot stand brengen van de draagvlak van uw organisatie
  • Het versterken van de draagkracht van uw organisatie