Het project Coach 010 is gestart in september van 2018 en is een verlenging van het pilot project op het gebied van coaching. Door de goede resultaten en de goede feedback is er besloten om dit project een vervolg te geven en op grotere schaal aan te pakken. Mede door een samenwerking met een regionaal opererende instelling zullen wij de aan ons verbonden coaches gaan trainen in hun competenties en vaardigheden.

15 coaches zetten zich in voor 75 leerlingen uit klas 1 t/m 3. Leerlingen die problemen ondervinden door diverse redenen kunnen zich aanmelden voor de coachingsessies die op de zaterdagen plaatsvinden. In samenwerking met een Rotterdamse Lyceum zijn wij in staat om deze 75 leerlingen de gepaste coaching te bieden. De mentoren van desbetreffende leerlingen dragen eveneens hun steentje bij en in samenwerking met hen kunnen wij problemen makkelijker constateren en verhelpen.

Het coachingsproject willen wij in de nabije toekomst over diverse middelbare scholen gaan verspreiden. Allereerst dienen wij inzichtelijk te maken welke successen er zijn behaald met het project en hiermee aan te kloppen bij verschillende scholen.

Related Causes