Challenges

Stichting Challenges maakt zich sterk voor de verbetering van de leefbaarheid in de huidige samenleving. Hulp bieden aan een ander staat hierbij centraal.

Wie zijn wij?

Challenges is een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met het ontwikkelen en organiseren van trainingen, geven van adviezen en het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoekingen.

Onze visie

Challenges zet zich in voor het vergroten van verdraagzaamheid tussen sociaal-culturele gemeenschappen jegens elkaar, het vergroten van toegankelijkheid van algemene voorzieningen en het sluiten van allianties tussen overheden en zelforganisaties.

Onze missie

Challenges is opgericht met het idee vrijwilligersorganisaties, zelforganisaties en studenten te helpen. Deze taak willen we verwezenlijken doormiddel van geven van adviezen, inspireren, begeleiden, coachen, ondersteunen en adviseren. Opdoen van kennis is één van de drijfveren van Challenges.

Bestuursleden


M. Uysal

Voorzitter

S. Bozdam

Penningmeester

D. Kalemli

Secretaris

Uw kleine hulp geeft ons veel inspiratie.