Het succes van de eerste editie van Nieuwe Wereld Nieuwe Kansen heeft het bestuur van stichting Challenges gemotiveerd om een vervolg te geven aan het project. Wat we met stichting Challenges willen bewerkstelligen is het behalen van onze doelen en de nieuwe deelnemers aan het project een net zo helder toekomst te bieden als wij voorheen hebben getracht te bieden bij de vorige deelnemers.

Het principe is hetzelfde, gezinnen die zijn gevlucht naar Nederland matchen met gezinnen in Nederland. Wat wij anders zullen doen met dit project is de inzet van vluchtelingengezinnen die zich hebben gevestigd in Nederland en met succes deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Mede door de inzet van deze gezinnen willen we de nieuwe deelnemers een extra stimulans bieden door juiste voorbeelden aan te halen en op die manier voor extra motivatie te zorgen. Ook met dit project willen wij niet alleen gezinnen gaan matchen zodat de sociale contacten worden gerealiseerd, maar met name de match tussen beroepen zal verregaande aandacht krijgen tijdens het project. De vluchtelingen in contact brengen met beroepen die in hun eigen interessegebied liggen en verband houden met hun eerdere beroep die zij beoefenden.

In de loop van 2019 zullen de aanvragen worden ingediend bij diverse fondsen en instanties. Ook zullen wij huidige sponsors gaan benaderen voor hun bijdrage aan dit doel.

Related Causes