Stichting Challenges heeft in september van 2015 in het kader van het Erasmus+ programma een uitwisseling georganiseerd tussen jongeren uit verschillende werelden. Samen met een jongerencentrum uit de Turkse Izmir zijn er in totaal acht dagen aan activiteiten georganiseerd. Dit programma, welk als doel heeft om jongeren op het gebied van onderwijs, sport en cultuur van innovatie te voorzien, heeft in totaal 36 jongeren in contact gebracht met elkaar.

Van de verschillen tot aan de vele overeenkomsten hebben tijdens deze uitwisseling de nodige aandacht gekregen. Naast de bezoeken aan verschillende instellingen in Rotterdam, hebben er tevens discussieavonden plaatsgevonden. Zaken als democratie en wereldvrede hebben als onderwerp gediend tijdens de verschillende activiteiten.

Naast de vele informatieve activiteiten hebben de jongeren ook kunnen genieten van het mooie Nederland. De Hollandse drop, patat en haring zijn allemaal gekeurd door onze gasten uit Izmir. Deze en alle andere bevindingen hebben de jongeren gedeeld op de website van Youthpass waarop zij een certificaat hebben ontvangen voor hun deelname. Deze zogenaamde Youthpass is een bewijs van deelname aan het Europese programma van Erasmus+. Naast deze certificaat zijn de jongeren talloze ideeën en ervaringen rijker, die zij in het vervolg van hun leven kunnen gebruiken.

Deze uitwisseling is een manier om eventuele kloven te verkleinen en naar elkaar toe te groeien. Met deze uitwisseling willen wij verschillende organisaties in en rondom Rotterdam stimuleren om deze stap te maken. Onbekend maakt onbemind en zorg er daarom voor dat we bekend raken met elkaar. Via www.erasmusplus.nl kom je aan meer informatie over de verschillende mogelijkheden binnen het programma.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat

Related Causes